Geschiedenis

In 2005 is de stichting opgericht n.a.v. een reis naar Gambia. Een bezoek aan de kliniek in Banjulunding en diverse scholen greep ons zo aan dat ter plekke is besloten om hier hulp te bieden.

Terug in Nederland is Stichting Steun en Opbouw Gambia opgericht.

 

Visie

Het bestuur vindt dat alle kinderen toegang moeten hebben tot goed onderwijs. En dat er voor alle burgers voldoende medische zorg aanwezig is.
 

Missie

De doelstelling van onze stichting is om hulp aan te bieden in de vorm van onderwijs en het verlenen van medische zorg in Gambia.
 

Kernwaarden

Compassie met de lokale bevolking, respect voor de lokale omstandigheden en samenwerking met lokale bestuurders. Bij alles wat wij doen verliezen wij onze kernwaarden niet uit het oog.
 

Bestuur


Voorzitter: Hannie Brasser
Secretaris: Coby Schipper
Penningmeester: Ko Brasser
 
De bestuurders ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden en geen reis-en verblijfkosten.