Geschiedenis

In 2005 is de stichting opgericht n.a.v. een reis naar Gambia. Een bezoek aan de kliniek in Banjulunding en diverse scholen greep ons zo aan dat ter plekke is besloten om hier hulp te bieden.

Terug in Nederland is Stichting Steun en Opbouw Gambia opgericht.

 

Visie

Het bestuur vindt dat alle kinderen toegang moeten hebben tot goed onderwijs. En dat er voor alle burgers voldoende medische zorg aanwezig is.

 

Missie

De doelstelling van onze stichting is om hulp aan te bieden in de vorm van onderwijs en het verlenen van medische zorg in Gambia.
 

Kernwaarden

Compassie met de lokale bevolking, respect voor de lokale omstandigheden en samenwerking met lokale bestuurders. Bij alles wat wij doen verliezen wij onze kernwaarden niet uit het oog.

 

Verantwoording

Jaarlijks worden de inkomsten en uitgaven verantwoord in ons financieel jaarverslag, dat wordt gepubliceerd op onze website.
In onze nieuwsbrief, die ook op de website te lezen is, vermelden we het verloop van de projecten.
Iedere donateur van wie het adres bekend is, krijgt een persoonlijke bedankbrief.

In de komende jaren werken wij toe naar een CBF Erkenning voor onze stichting waarmee wij ons conformeren aan de normen die door en voor de fondsenwervende sector is vastgesteld.

 

Fondsenwerving

Voor het verkrijgen van de benodigde fondsen doen wij o.a.:

  • Onze bestaande donateurs aanschrijven,
  • Lezingen geven op basis- en middelbare scholen,
  • Rommelmarkten,
  • Fancy fair,
  • Pannenkoekenfeest,
  • Concerten

 

Bestuur

Voorzitter: Hannie Brasser
Secretaris: Coby Schipper
Penningmeester: Ko Brasser
 
De bestuurders ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden en geen reis-en verblijfkosten.

Klik hier voor de jaarrekening 2020

Klik hier voor het financiele jaaroverzicht 2019

Klik hier voor de jaarrekening 2019.

Klik hier voor de jaarrekening 2018.

NB. Besteding Gambia: dit betreft de bouw van de dokterspost in Sami Madina en het onderhoud in Banjulunding.